VISI


Transformasi Diri Ke Arah ‘Berani Menjadi Berani’ Berteraskan ‘Adventure Base Learning’.

(Pembelajaran Dalam Bentuk Latihan Yang Berdasarkan Daripada Cabaran Kehidupan Sebenar). 


MISI


Memberi Perkhidmatan Modal Insan Yang Cemerlang Dalam Bentuk ‘Transformasi Diri’ Dengan Mewujudkan Semangat ‘Cita-Cita Unggul’  Ke Arah Membangunkan Ekonomi Rakyat Perkapita Secara Khasnya Dan Negara Amnya,


OBJEKTIF

Untuk melahirkan Visi dan Misi ini, kami telah berazam akan mencapai tahap kejurulatihan yang tertinggi dengan mengambil kira nilai-nilai murni seperti di bawah:-

 

  • Mencapai kecemerlangan dan bersikap professional dengan memberi penekanan latihan yang berbentuk “Program Pembangunan Pengurusan Luaran” atau lebih dikenali sebagai “Management Outreach Development Program” (MOD).

  • Mencapai kecemerlangan dan bersikap professional di dalam mengendalikan setiap operasinya.

  • Mengayakan Ciri-Ciri dan Prestasi Budaya Kerja Cemerlang  atau “High Performance Culture” dalam setiap aktiviti sebagai amalan.

  • Mempunyai sikap kepunyaan, kesetiaan dan semangat berpasukan di dalam menunaikan tanggungjawab.

  • Memberi tumpuan dan komitmen yang tinggi untuk mencapai matlamat.

  • Mempertingkatkan TQM (Pengurusan Berkualiti) dan sentiasa berdaya saing.

TEMA

“ADVENTURE BASED LEARNING IS A WAY TO KNOW GLORY IN YOURSELF’

(Pembelajaran Berdasarkan Dari Cabaran Ialah Satu Cara Untuk Mengetahui Kemuliaan Dalam Diri Sendiri).


 
Make a Free Website with Yola.